Verklaring van erfrecht

Na het overlijden van een naaste kunnen instanties zoals banken vragen om een verklaring van erfrecht. In een verklaring van erfrecht staat vermeld of de overledene een testament heeft opgesteld en wie er tot erfgenamen zijn benoemd.

Daarnaast staat hierin vermeld wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Wij geven u graag meer informatie over het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Prive

Ontdek uw mogelijkheden

Meer informatie of een gesprek inplannen? U bent van harte welkom bij Luum.